Αργυρόπουλος, Χριστόφορος Δ. Η ποινικοποίηση του φρονήματος

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Αργυρόπουλος, Χριστόφορος Δ. (1937-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  1. W0606/07
  1. ΤΥΠΙΚΟ χαρακτηριστικό της νεότερης ελληνικής ιστορίας, έως τη μεταπολίτευση του 1974, η οποία εγκαινίασε τη μακρά περίοδο δημοκρατικού και φιλελεύθερου δημόσιου βίου, είναι η εναλλαγή, αλλά και η συνύπαρξη, των αρχών του Κράτους Δικαίου και της κατά περίπτωση απροκάλυπτης ή ψευδεπίγραφης παραβίασής τους από μέρους τόσο των σφετεριστών όσο και των νομιμοποιημένων φορέων της πολιτικής εξουσίας. Ακραία περίπτωση τέτοιας παραβίασης αποτελεί η δίωξη των ιδεών που στοχεύουν στην ανατροπή του «κρα- τούντος κοινωνικού συστήματος».

   Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο "Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950¨ που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1999 η εφημερίδα "Η Καθημερινή" στο ένθετο περιοδικό "Επτά Ημέρες".

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα, 1945-1950