Μακρύς ο δρόμος για την Ιθάκη : πολιτική ξενιτιά, 1950-1974 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2019.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Λατίφη-Τέντα, Κατίνα
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
  4. 2019