Μυρτιά του βουνού : μαρτυρία μιας ανταρτοπούλας - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1993.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Τραγγανίδα-Μακρυνιώτη, Ελένη
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1993