Περήφανες κι αδούλωτες - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Εντός, 1997.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αποστολοπούλου, Ναταλία (1914-2008)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Εντός
 4. 1997
 5. 237,[3] σελίδες 21 εκατοστά
 6. 960-8472-10-5
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.764 ΑΠΟ
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΒΕΙ-43-RCH
  1. Η γυναίκα στην Αντίσταση - Η γυναίκα στον μεταπελευθερωτικό διωγμό (φυλακές - εξορίες) - Η γυναίκα στον Δ.Σ.Ε. - Η γυναίκα όμηρος της Χούντας 

 7. 938.764
 8. W0154-01
 9. Original: AltSol Company - Rules: RDA