Περήφανες κι αδούλωτες - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Εντός, 1997.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αποστολοπούλου, Ναταλία (1914-2008)
 3. 1η έκδοση
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Εντός
 4. 1997
  1. Η γυναίκα στην Αντίσταση - Η γυναίκα στον μεταπελευθερωτικό διωγμό (φυλακές - εξορίες) - Η γυναίκα στον Δ.Σ.Ε. - Η γυναίκα όμηρος της Χούντας