Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ. Η Μάνη στον πόλεμο : κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Μάνη
  1. Τοπικές διαστάσεις
  1. W0632
  1. Η παρούσα εργασία αποτελεί καρπό μιας πολύχρονης προσπάθειας με βασικό σκοπό τη σκιαγράφηση του κοινωνικού κλίματος στη Νότια Ελλάδα, κι ιδιαίτερα στη Μάνη, κατά τη δεκαετία 1940-1950. Φιλοδοξεί να αποτελέσει μια βάση, ένα αξιόπιστο corpus, για κάθε μελλοντικό κοινωνικό επιστήμονα, που θα μπορέσει να ερευνήσει την περιοχή ή να συγκρίνει τα στοιχεία του για άλλες περιοχές μ’ αυτή της Νότιας Ελλάδας. Παράλληλα καταπιάνεται με θέματα και ζητήματα, που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της τοπικότητας, τα οποία εμβαθύνουν στην χαρακτηρολογική εξέταση του τρόπου πολιτικής ύπαρξης και κοινωνικής δράσης των ανθρώπων της ελληνικής επαρχίας τη δεκαετία 1940-1950. Πρόκειται για μια δεκαετία δυναμική, μεταβατική και κομβική, πράγμα που αποδεικνύεται από την πληθώρα των μελετών που προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες πτυχές της. Πιστεύουμε ότι το εγχείρημα θα αποδειχθεί χρήσιμο, προκαλώντας ερωτήματα, διαπιστώσεις και διαφωνίες, που θα προωθήσουν τη μελέτη και την έρευνα των χαρακτηριστικών της εποχής.

   Από τον πρόλογο της διατριβής

  1. Πρόσβαση από ΕΑΔΔ
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA