Ένοπλος δωσιλογισμός και Τάγματα Ασφαλείας : η περίπτωση της Μεσσηνίας μέσα από τα βουλεύματα και τα πρακτικά των δικών του Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2018.

  1. Έκδοση
  2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
    1. Παρτσακλός, Απόστολος Ν.
    1. Αθήνα
    1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
  3. 2018