Παρτσακλός, Απόστολος Ν. Ο ένοπλος δωσιλογισμός στη Μεσσηνία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παρτσακλός, Απόστολος Ν.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2020
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 12/1949
  1. Μεσσηνία (Νομός)
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  2. Δοσιλογισμός
  3. Δωσίλογοι
  1. Τάγματα Ασφαλείας
  1. W0640
  1. Η μελέτη του Απόστολου Παρτσακλού συμβάλλει καθοριστικά στην εξέταση του ένοπλου δωσιλογισμού, ενός από τα πλέον μελανά φαινόμενα της Κατοχής, και της αντιμετώπισής του από το Κράτος και τη Δικαιοσύνη μετά την Απελευθέρωση στην περίοδο της Λευκής Τρομοκρατίας και του Εμφυλίου. Με τη διεξοδική του έρευνα επιτυγχάνει ώστε το επίμαχο θέμα των Ταγμάτων Ασφαλείας στη Μεσσηνία, αλλά και στη Λακωνία -όπου αυτό απαιτείται-, να περάσει από το πεδίο της πολεμικής αντιπαράθεσης σ' εκείνο της τεκμηριωμένης έρευνας. Αυτό οφείλεται, εκτός από την ικανότητα του συγγραφέα να το εξετάσει με σοβαρότητα και νηφαλιότητα, και στην εξαντλητική μελέτη του αρχειακού υλικού που αφορά τα Βουλεύματα και τα Πρακτικά των δικών του Ειδικού Δικαστηρίου Δωσίλογων Καλαμών και συμπληρωματικά του Ναυπλίου.
   Με τη μελέτη του εντάσσει αυτές τις εξελίξεις στη Μεσσηνία στη γενικότερη τραυματική εμπειρία που προκαλούν στην ελληνική κοινωνία οι συνεργάτες του κατακτητή και ο τρόπος που αποδόθηκε δικαιοσύνη για τα εγκλήματά τους. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Ένοπλος δωσιλογισμός και Τάγματα Ασφαλείας. Η περίπτωση της Μεσσηνίας μέσα από τα βουλεύματα και τα πρακτικά των δικών του Ειδικού Δικαστηρίου δωσιλόγων