Επιστημονικά έργα [Μονογραφίες]

 1. Είδος
 2. Τυπολογίες έργων
 3. Ελληνικά
  1. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
  2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
  1. Επιστημονικά έργα [Συμβολές]
  2. Επιστημονικά έργα [Συνέδρια]
  1. Στην τυπολογία έργων "Επιστημονικά έργα (μονογραφίες)" έχουν ενταχθεί έργα που ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια:
   (α) Έχουν συγγραφεί με βάση τη χρήση επιστημονικών μεθοδολογιών (π.χ. έρευνα σε αρχειακές πηγές, χρήση βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών, παράθεση βιβλιογραφίας) και
   (β) οι δημιουργοί των έργων έχουν ακολουθήσει ακαδημαϊκή πορεία ή έχουν εργαστεί ως ερευνητές ή διαθέτουν διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με την ιστορία (πολιτικές επιστήμες, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, οικονομικές επιστήμες κλπ.).