Νομοί

 1. Έννοια
 2. Τύποι γεωγραφικών ονομάτων
 3. Ελληνική
  1. Μέχρι το 2010 σε κάθε νομό αντιστοιχούσε ένας δευτεροβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (νομαρχία), με εξαίρεση την Αττική. Από την 1η Ιανουαρίου του 2011, οπότε τέθηκε σε ισχύ το Πρόγραμμα Καλλικράτης του Ν.3852/2010[1], οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν (με μετονομασία ή διάσπαση) από τις περιφερειακές ενότητες. Στους νομούς δεν συμπεριλαμβάνεται το Άγιο Όρος, το οποίο ορίζεται ως «Αυτόνομη Μοναστική Πολιτεία» ευρισκόμενη εντός της χώρας, αλλά υπαγόμενη σε ειδικό καθεστώς.

   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 17:52, 23 Ιανουαρίου 2017)
  2. Για το αποθετήριο ΑΣΕΛΊς:

   • Τα γεωγραφικά διαμερίσματα (π.χ. Πελοπόννησος)
   • οι νομοί (π.χ. Νομός Ηλείας)
   • οι επαρχίες (π.χ. Επαρχία Αιγιαλείας)
   • οι πόλεις (π.χ. Πάτρα)
   • οι κωμοπόλεις (π.χ. Διακοπτό)
   • οι συνοικίες (π.χ. Νέος Κόσμος)
   • τα χωριά (π.χ. Αμπελάκια)
   • τα βουνά (π.χ. Γράμμος)
   • οι οροσειρές (π.χ. Άγραφα)
   • τα νησιά (π.χ. Ανάφη) κλπ.

   θεωρούνται γεωγραφικά μέρη και δημιουργούν οντότητες PLACE.

   • Οι περιφέρειες,
   • οι νομαρχίες,
   • οι περιφερειακές ενότητες (νέα ονομασία των νομαρχιών),
   • οι δήμοι
   • και οι κοινότητες

   θεωρούνται διοικητικές υποδιαιρέσεις και δημιουργούν οντότητες ORGANIZATION

 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA