Λούλης, Αλκιβιάδης Θ. Μια δίκη και μια νίκη (τα πρακτικά της δίκης της Εθνικής Αλληλεγγύης)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λούλης, Αλκιβιάδης Θ. (1884-1953)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1947
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  1. Εθνική Αλληλεγγύη
  1. W0663
  1. Πρόσβαση στο έργο από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA