Εθνική Αλληλεγγύη και φωτογραφία 1941-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κασιμάτης, Μανόλης (1958-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2005
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Φωτογραφικές διαστάσεις
  2. Φωτογραφικά λευκώματα
  1. Εθνική Αλληλεγγύη
  1. W0664
  1. Ο σκοπός της μικρής αυτής μελέτης δεν είναι μόνο να γνωρίσει ο κόσμος τι είναι η "Εθνική Αλληλεγγύη" και πως η φωτογραφία γνωστών και άγνωστων φωτογράφων βοήθησε τους σκοπούς της, αλλά και να γίνει η αφορμή να συγκεντρωθούν και άλλα στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα. [...]
   Μελετώντας τα λευκώματα των Σπ. Μελετζή και Κ. Μπαλάφα "Με τους αντάρτες στα βουνά" και "Το αντάρτικο στην Ήπειρο" διαπίστωσα στο τέλος του βιβλίου "Με τους αντάρτες στα βουνά" στα περιεχόμενα με μικρά γράμματα, να αναφέρει ότι κάποιες φωτογραφίες ήταν ή για την ακρίβεια είχαν παραχωρηθεί από τη "Εθνική Αλληλεγγύη". Αμέσως επικέντρωσα την έρευνά μου για τη συγκέντρωση και άλλων ντοκουμέντων. Από αυτά που βρήκα φαίνεται καθαρά τι ήταν η "Εθνική Αλληλεγγύη", το τι ακριβώς έκανε και πως οι φωτογραφίες αγνώστων ή ανωνύμων ως επί το πλείστον φωτογράφων χρησιμοποιήθηκαν για τους στόχους της.
   Στα παρακάτω αποσπάσματα που παραθέτω από αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης, πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, ο αναγνώστης μπορεί να μάθει πολλά για το ρόλο της, να εντοπίσει πολλά πλούσια στοιχεία για τη δράση των μελών της, ταυτόχρονα όμως και να συνειδητοποιήσει πόσο άγνωστο παραμένει στον περισσότερο κόσμο το έργο της. Ο διαχωρισμός "γνωρίζοντες και μη γνωρίζοντες" εύκολα μεταβάλλεται. Βέβαια η μετάβαση από τους πολλούς, στους λίγους έχει κόστος. Η ικανοποίηση όμως της γνώσης είναι ανεκτίμητη. [...]

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA