Καταγράφοντας και αναλύοντας φωτογραφικά καρέ από τις κινηματογραφικές λήψεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κασιμάτης, Μανόλης (1958-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2016
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Φωτογραφικά λευκώματα
  2. Κινηματογραφικές διαστάσεις
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0665
  1. Καταγράφοντας και αναλύοντας φωτογραφικά καρέ από τις κινηματογραφικές λήψεις του δημοκρατικού στρατού Ελλάδας που γύρισε το φωτοκινηματογραφικό συνεργείο του, το διάστημα 1948-49.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA