Καταγράφοντας και αναλύοντας φωτογραφίες από τις εκδόσεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κασιμάτης, Μανόλης (1958-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2016
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Φωτογραφικές διαστάσεις
  2. Φωτογραφικά λευκώματα
  3. Κινηματογραφικές διαστάσεις
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. W0666
  1. Καταγράφοντας και αναλύοντας φωτογραφίες από τις εκδόσεις του δημοκρατικού στρατού Ελλάδας την περίοδο 1948-1949

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA