Ζέβγος, Γιάννης. Η λαϊκή αντίσταση του Δεκέμβρη και το νεοελληνικό πρόβλημα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ζέβγος, Γιάννης (1897-1947)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1945
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 02/1945
  1. Συμφωνία της Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945)
  2. Μάχη της Αθήνας (Δεκέμβρης 1944)
  1. W0671
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA