Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. (1912-1994)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1973
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. W0672
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA