Δεκέμβρης - Εμφύλιος, 1944-1949 : συνοπτική ιστορία - Αθήνα: Καπόπουλος, Κώστας, 1984.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γρηγοριάδης, Σόλων Ν. (1912-1994)
  1. Αθήνα
  1. Καπόπουλος, Κώστας
 3. 1984
 4. 439 σελίδες 22 εκατοστά
 5. Ποικίλες ανατυπώσεις που εμφανίζονται ως διαφορετικές εκδόσεις.
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.77 ΓΡΗ
  2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροροφόρησης938.77 ΓρηΣ δ 1984
 6. 938.77
 7. W0675-01
 8. Original: AltSol Company - Rules: RDA