Αριστερή παιδαγωγική σκέψη στην Ελλάδα (1910-1951) : από το αστικό σχολείο εργασίας στον πολυτεχνισμό - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), 2020.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαστεφανάκη, Ελευθερία
    1. Αθήνα
    1. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
  3. 2020