Η Ι μεραρχία του ΔΣΕ : Ο εμφύλιος πόλεμος στη Θεσσαλία 1946-1950 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Bookstars, 2021.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γεωργάς, Βαγγέλης (1988-)
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα
    1. Bookstars
  4. 2021