Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος (1918-2017)

 1. Πρόσωπο
 2. 18 Οκτωβρίου 1918
 3. 29 Μαίου 2017
 4. Χανιά
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
  2. Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ)
  3. Κόμμα Νεοφιλελευθέρων
  4. Κόμμα Φιλελευθέρων
  5. Δημοκρατική Ένωσις
  1. Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης
  1. Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
  2. Κόμμα Νεοφιλελευθέρων
  1. Κυβέρνηση 1990 (Απριλίου) Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
  1. Κυβέρνηση 1963 (Νοεμβρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  2. Κυβέρνηση 1965 (Ιουλίου) Γεωργίου Αθανασιάδη-Νόβα
  3. Κυβέρνηση 1965 (Σεπτεμβρίου) Στέφανου Στεφανόπουλου
  4. Κυβέρνηση 1964 (Φεβρουαρίου) Γεωργίου Παπανδρέου
  5. Κυβέρνηση 1977 (Νοεμβρίου) Κωνσταντίνου Καραμανλή
  6. Κυβέρνηση 1980 (Μαΐου) Γεωργίου Ράλλη
  1. Κυβέρνηση 1950 (Νοεμβρίου) Σοφοκλή Βενιζέλου