Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος. Το 1946, σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος (1918-2017)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  1. W0372/02
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε ως εισήγηση στην επιστημονική συνάντηση με θέμα " Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας". Η συνάντηση αυτή είχε διοργανωθεί από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2006 στην Αθήνα. Δημοσιεύτηκε στην σχετική έκδοση της συνάντησης στις σελίδες 21 ως 33.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας