Εθνικός Στρατός (Αντιστασιακή οργάνωση)

 1. Οργανισμός
 2. 1941
 3. 28 Οκτωβρίου 1944
 4. Πελοπόννησος
 5. Αντιστασιακές οργανώσεις γερμανικής κατοχής
  1. Λαδάς, Ιωάννης Ηλ. (1920-2010)
  1. Η αντιστασιακή οργάνωση «Εθνικός Στρατός» ιδρύθηκε το Φθινόπωρο του 1941 από 240 περίπου κατώτερους αξιωματικούς του στρατού στην Πελοπόννησο. Οι περισσότεροι από τους ιδρυτές της οργάνωσης ήταν μοναρχικοί. Ηγετικό ρόλο στη δημιουργία της οργάνωσης έπαιξαν οι αξιωματικοί Δ. Παπαδόγγονας (που αργότερα υπήρξε διοικητής των Ταγμάτων Ασφαλείας) και Τ. Βρεττάκος ενώ επικεφαλής ήταν  ο συνταγματάρχης Αθ. Γιαννακόπουλος. Η οργάνωση διαλύθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1944 από τον ΕΛΑΣ.

   (Πηγή: Μιχάλης Λυμπεράτος, «Οι οργανώσεις της αντίστασης» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατοχή – Αντίσταση 1940-1945, τόμος Γ2, σελίδες 54-55)

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA