Ασδραχάς, Σπύρος Ι. (1933-2017)

 1. Πρόσωπο
 2. 1933
 3. 11 Δεκεμβρίου 2017
 4. Αργοστόλι
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)