Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Των αφανών : τρεις ομιλίες για το βιβλίο της Παγώνας Στεφάνου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ασδραχάς, Σπύρος Ι. (1933-2017)
  2. Ελεφάντης, Άγγελος (1936-2008)
  3. Ηλιού, Φίλιππος Η. (1931-2004)
  4. Στεφάνου, Παγώνα (1930-)
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 1998
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Στεφάνου, Παγώνα (1930-) [Συγγραφέας]. Των αφανών
  1. W0357
  1. Περιέχονται οι τρεις ομιλίες της παρουσίασης από τους Σπύρο Ασδραχά, Άγγελο Ελεφάντη και Φίλιππο Ηλιού του βιβλίου της Παγώνας Στεφάνου "Των αφανών: δύο τετράδια, δύο τετραετίες", στις 10 Απριλίου του 1998, στο αναγνωστήριο των ΑΣΚΙ, μαζί με την αντιφώνηση της συγγραφέως.

   Biblionet
 5. Original: . - Rules: RDA