Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)

 1. Οργανισμός
 2. 2012
 3. Αθήνα
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)
  1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
  1. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (1932-)
  2. Ασδραχάς, Σπύρος Ι. (1933-2017)
  1. Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ (ΙΝΕ) ενσωματώθηκε το 2012 μαζί με το Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΚΕΡΑ) και το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) που έχει ως αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. 

   Διευθυντές διαδοχικά του του Ινστιτούτου ήταν οι Μιχαήλ Λάσκαρις (1960-1962), Κωνσταντίνος Δημαράς (1962-1972), Διονύσιος Ζακυθηνός (1971-1975), αναπληρωτής διευθυντής ο Μανούσος Μανούσακας (1975-1980), η Λουκία Δρούλια (1981-1995), ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (1995-2000) και ο Πασχάλης Κιτρομηλίδης (2000-2012). Σήμερα υφίσταται ως Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών ενσωματωμένο στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών.

   Από την ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια για το ΕΙΕ
 5. Από την ιστοσελίδα του ΙΙΕ/ΕΙΕ
  1. 392830 ⟶ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
  1. 194145858081323022218 (Corporate) ⟶ Πατήστε εδώ
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA