Μπουρνάζος, Στρατής (1969-)

  1. Πρόσωπο
  2. 17 Μαρτίου 1969
  3. Αθήνα
  4. Έλληνας
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ)
    2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)