Η εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης στην Αθήνα - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Χαραλαμπίδης, Μενέλαος (1970-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
 3. 2012
 4. 382 σελίδες φωτογραφίες, χάρτες ; 24x17 εκατοστά
 5. Νεότερη και σύγχρονη ιστορία : Αλεξάνδρεια
 6. 978-960-221-562-3
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες [363]-374. - Ευρετήριο: σελίδες [375]-382
  1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.764 ΧΑΡ
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)03360/2012-1
  1. Περιεχόμενα: 
   Πρόλογος - Εισαγωγή
   1. Οι ανατολικές συνοικίες κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου
   2. Η εμπειρία του κατοχικού λιμού και ο αγώνας για την επιβίωση
   3. Η ένταξη στις εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις
   4. Το εαμικό αντιστασιακό κίνημα στην Αθήνα
   5. Το ΕΑΜ στις ανατολικές συνοικίες
   6. Ο δρόμος προς την εμφύλια σύγκρουση
   7. Οι ένοπλες συγκρούσεις στις ανατολικές συνοικίες
   8. Το τέλος της Κατοχής
   Αντί επιλόγου Παράρτημα Ι Παράρτημα II Πηγές Ευρετήριο

  1. Βλάσης Αγτζίδης, ΕΑΜικοί Μικρασιάτες πρόσφυγες κατά δωσιλόγων ⟶ "Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη", 25.10.2013
  2. Πολυμέρης Βόγλης, Δίκτυα αλληλεγγύης στην κατοχική Αθήνα ⟶ "Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο", 10.11.2012
 8. D 802 .G82A834 2012
 9. 938.764 ΧΑΡ
 10. W0020-01
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA