Η εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης στην Αθήνα - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Χαραλαμπίδης, Μενέλαος (1970-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
 3. 2012
  1. Περιεχόμενα: 
   Πρόλογος - Εισαγωγή
   1. Οι ανατολικές συνοικίες κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου
   2. Η εμπειρία του κατοχικού λιμού και ο αγώνας για την επιβίωση
   3. Η ένταξη στις εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις
   4. Το εαμικό αντιστασιακό κίνημα στην Αθήνα
   5. Το ΕΑΜ στις ανατολικές συνοικίες
   6. Ο δρόμος προς την εμφύλια σύγκρουση
   7. Οι ένοπλες συγκρούσεις στις ανατολικές συνοικίες
   8. Το τέλος της Κατοχής
   Αντί επιλόγου Παράρτημα Ι Παράρτημα II Πηγές Ευρετήριο