Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Καθοριστικές παράμετροι στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 1936-1949 : γενικές διαπιστώσεις και υποθέσεις

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. (1938-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 17 Μαίου 1995
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0025/03
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Η Ελλάδα '36-'49