Λούλος, Κώστας. Διαρθρωτικές τομές και συνέχειες σε βασικούς μηχανισμούς εξουσίας δια μέσον των "εκκαθαρίσεων", 1936-1946

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λούλος, Κώστας
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 17 Μαίου 1995
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 03/1946
  1. Κρατικές διαστάσεις
  1. W0025/16
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Η Ελλάδα '36-'49