Χουλιάρας, Γιώργος. Πολιτισμός και πολιτική : εμφύλιος πόλεμος και "πολιτιστική ανασυγκρότηση" στην Ελλάδα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Χουλιάρας, Γιώργος (1951-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 16 Απρίλίου 1995
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Πολιτιστικές διαστάσεις
  1. W0025/24
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Fleischer, Hagen (1944-) [Επιμελητής]. Η Ελλάδα '36-'49