Βόγλης, Πολυμέρης. Στρατόπεδο Μακρονήσου 1947-1950

 1. Work (Dependent)
  1. Βόγλης, Πολυμέρης (1964-)
  2. Μπουρνάζος, Στρατής (1969-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. gr
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακρόνησος
  1. Κρατική βία
  2. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  3. Πολιτικοί κρατούμενοι
  4. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0039/02
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 51-81 του Δ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952" . Περιέχει βιβλιογραφία

  1. Πρόσβαση από το academia.edu
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1945-1952