Σφήκας, Θανάσης Δ. Το διεθνές πλαίσιο του ελληνικού εμφύλιου πολέμου

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Σφήκας, Θανάσης Δ. (1963-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0039/08
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 239-265 του Δ2 τόμου του συλλογικού έργου "Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952" . Περιέχει βιβλιογραφία

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1945-1952