Παιδιά - έφηβοι την περίοδο του εμφυλίου

  1. Έννοια
  2. Βιωματική σχέση με εμφύλιο
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Βιωματική σχέση με εμφύλιο" εντάσσονται πρόσωπα που ήταν παιδιά ή έφηβοι την περίοδο του ελληνικού εμφύλιου πόλεμου 1945-1949.

  4. Original: . - Rules: RDA