Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. Economic stabilization and political unrest : Greece 1944–1947

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χατζηιωσήφ, Χρήστος Χ. (1947-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 30 Αυγούστου 1984
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Οικονομικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. W0041/02
  1. Σημείωση: 
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Νεοελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης μεταξύ 30 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου 1984 με τίτλο "Conference on the Greek Civil War 1945-1949". Περιέχεται στην έκδοση "Studies in the history of the Greek Civil War, 1945-1949. - Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1987". - Σε ελληνική μετάφραση περιέχεται στην έκδοση "Μελέτες για τον Εμφύλιο Πόλεμο, 1945-1949. - Αθήνα: Ολκός, 1992" με τίτλο "Οικονομική σταθεροποίηση και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, 1944-1947"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Bærentzen, Lars [Επιμελητής]. Studies in the history of the Greek Civil War, 1945-1949