Κουτσούκης, Κλεομένης Σ. Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κουτσούκης, Κλεομένης Σ. (1937-)
  2. Σακκάς, Ιωάννης Δ. (1965-)
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. Νοέμβριος 2000
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Επιστημονικό συνέδριο "Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949"
  1. W0040
  1. Σημείωση: Πρόκειται για την έκδοση των πρακτικών από τις εισηγήσεις του επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο "Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946-1949", που έγινε στο Καρπενήσι στις 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και ο Δήμος Καρπενησίου.

  2. Περίληψη: Η ιστοριογραφία του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα ακολούθησε την πολιτική διαδρομή της χώρας. Μέχρι την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών οι νικητές που μονοπωλούσαν την εξουσία διαμόρφωσαν επιλεκτικά και με ποικίλους τρόπους τη συλλογική μνήμη. Η μεταπολίτευση, που εδραίωσε τη δημοκρατία και έλαβε θεσμικά μέτρα άμβλυνσης των αντιθέσεων του παρελθόντος, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για επιστημονική, αντικειμενική έρευνα και κριτική αποτίμηση του εμφυλίου.
   Αυτή την επιτακτική ανάγκη την ένιωσε έντονα η επιστημονική κοινότητα και το λόγο αυτό το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου πήρε την πρωτοβουλία οργάνωσης του πρώτου συνεδρίου για τα 50 χρόνια από τη λήξη του εμφυλίου. Σκοπός του ήταν να υπηρετήσει το ιστορικό αυτό χρέος και να συμβάλλει στην αντικειμενική διερεύνηση όσο γίνεται περισσότερων πτυχών του εμφυλίου.

   Biblionet
 5. Original: . - Rules: RDA