Σακκάς, Ιωάννης Δ. (1965-)

  1. Πρόσωπο
  2. 23 Αυγούστου 1965
  3. Έλληνας
  4. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
    1. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία