Ονοματοδοτικές συμπεριφορές και πολιτική συγκυρία

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τομαρά-Σιδέρη, Ματούλα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 23 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. W0040/07
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο ‘Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946 - 1949’, που έγινε στο Καρπενήσι στις 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και ο Δήμος Καρπενησίου.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949