Αλβανός, Ραϋμόνδος. Ο εμφύλιος από την οπτική της εφημερίδας "Φωνή της Καστοριάς"

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Αλβανός, Ραϋμόνδος (1971-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 23 Σεπτεμβρίου 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Καστοριά (Νομός)
  1. Τοπικές διαστάσεις
  2. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  1. W0040/24
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946 – 1949”, που έγινε στο Καρπενήσι στις 23-26 Σεπτεμβρίου 1999. Το συνέδριο συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και ο Δήμος Καρπενησίου.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949