Καλύβας, Στάθης Ν. Συλλογική μνήμη, δημόσια ιστορία και πολιτική ορθότητα : η δεκαετία του '40 μέσα από τρεις ιστορικές εγκυκλοπαίδειες

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Καλύβας, Στάθης Ν. (1964-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Δημόσια ιστορία
  2. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  3. Συλλογική μνήμη
  1. W0043/07
  1. Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού έργου "Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία" που εκδόθηκε το 2008 από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας».

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Η εποχή της σύγχυσης