Βερβενιώτη, Τασούλα. Γραφές γυναικών για τον ελληνικό Εμφύλιο : οι συλλογικές μνήμες και η αμνησία

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Βερβενιώτη, Τασούλα (1948-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  2. Συλλογική μνήμη
  3. Γυναίκες
  1. W0043/10
  1. Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού έργου "Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία" που εκδόθηκε το 2008 από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας».

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Η εποχή της σύγχυσης