Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μουρέλος, Ιωάννης Γ (1952-)
  2. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 12 Μαίου 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο "Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση : πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις"
  1. W0044
  1. Σημείωση:
   Το έργο αυτό προέρχεται από τις εισηγήσεις του Διεθνούς Επιστημονικού συμποσίου με τίτλο «Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση : πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις» που διοργάνωσε, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εξήντα ετών από την έναρξη του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας του ΑΠΘ από κοινού με το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), στη Θεσσαλονίκη, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου 2006.

 5. Original: . - Rules: RDA