Θεοδωράτου, Λιάνα

  1. Πρόσωπο
  2. Πανεπιστημιακός
  3. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  4. Γυναίκα
  5. Ελληνική - Αγγλική
    1. Η δρ. Λιάνα Θεοδωράτου είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέα Υόρκης (NYU) και διευθύντρια του προγράμματος ελληνικών σπουδών "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης". ⟶ Biblionet