Βαφέας, Νίκος (1970-)

 1. Πρόσωπο
 2. 29 Ιουλίου 1970
 3. Αθήνα
 4. Έλληνας
 5. Πανεπιστημιακός
 6. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 7. Άνδρας
 8. Ελληνική - Αγγλική - Γαλλική - Ιταλική
  1. Πανεπιστήμιο Κρήτης
  1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1992). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales των Παρισίων (1993). Διδακτορικό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Pouvoir et conflits dans l’empire ottoman: La revolte de 1849-1850 dans la Principaute de Samos» [Εξουσία και συγκρούσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: Η εξέγερση του 1849-1850 στην Ηγεμονία της Σάμου] (1998). ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: Μάρτιος 2011 – σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 182/23 Μαρτίου 2011). Μάρτιος 2012 – Ιούνιος 2012: Επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Ιστορίας και Πολιτισμών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.). Μάρτιος 2006 – Μάρτιος 2011: Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 64/9 Μαρτίου 2006). Δεκέμβριος 2008 – Ιανουάριος 2009: Επισκέπτης ερευνητής στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.) των Παρισίων. Σεπτέμβριος 2001- Αύγουστος 2004: Διδάσκων κατά πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, στο γνωστικό πεδίο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας

   Βιογραφικό από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
 9. Αναλυτικό βιογραφικό - Ιστοσελίδα στο Academia.edu
  1. 397342 ⟶ Βαφέας, Νίκος
  1. 0000 0000 3663 476X ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 65937672 (Personal) ⟶ Vapheas, Nikos
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA