Στεφανίδης, Ιωάννης Δ. (1961-)

  1. Πρόσωπο
  2. 29 Οκτωβρίου 1961
  3. Θεσσαλονίκη
  4. Έλληνας
  5. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
    1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)