Βερβενιώτη, Τασούλα. Τα "γυναικόπαιδα" στους πολέμους της δεκαετίας του 1940 : οι μετακινήσεις πληθυσμών και η διατάραξη του συστήματος αξιών

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Βερβενιώτη, Τασούλα (1948-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 26 Μαίου 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Μετακινήσεις πληθυσμών
  2. Άμαχοι πληθυσμοί
  3. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. W0047/07
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο "Πόλεμος και ταυτότητες : Μακεδονία (1904-1908), Κατοχή και Εμφύλιος (1941-1949), Κύπρος (1955-1959, 1963-1974) που συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Yale,, με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κόκκαλη, από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Το συνέδριο διεξήχθη στις 26 και 27 Μαΐου 2006 στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ανορθόδοξοι πόλεμοι : Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος