Στεφανίδης, Ιωάννης Δ. Μετά τον εμφύλιο : η περίοδος των κυβερνήσεων συνεργασίας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Στεφανίδης, Ιωάννης Δ. (1961-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2009
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Βενιζέλος, Σοφοκλής Ε. (1894-1964)
  1. W0496/02
  1. Το έργο αυτό περιέχεται ως συμβολή στο συλλογικό έργο «Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος: η πολιτική διαδρομή, το πρόσωπο, η εποχή» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 87 ως 109.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Σακελλαρόπουλος, Τάσος (1962-) [Επιμελητής]. Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος : η πολιτική διαδρομή, το πρόσωπο, η εποχή