Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Π

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας
  3. Ερευνητής
  4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
  5. Άνδρας
    1. Ο Παναγιώτης Π. Σπυρόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης