Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Π. Ο θίασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου : τόποι και τρόποι μιας κινηματογραφικής μαρτυρίας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Π
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 04 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Κινηματογραφικές διαστάσεις
  1. W0050/15
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940