Μαμαρέλης, Αργύρης

 1. Πρόσωπο
 2. Έλληνας
 3. Ερευνητής - Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 5. Άνδρας
 6. Ελληνική - Αγγλική
  1. European Institute (London School of Economics and Political Science). Hellenic Observatory
  1. Ο Αργύρης Μαμαρέλης είναι εκπαιδευτικός. Διδάκτορας του London School of Economics and Political Science, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο. Έχει πραγματοποιήσει σειρά ερευνών και δημοσιεύσεων σχετικά με τις μειονότητες στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στον ψυχρό πόλεμο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

   Biblionet
 7. Σελίδα στο Academia.edu
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA